top of page

Huisregels

Algemeen
Huisregels zijn van toepassing bij het betreden van een door After Supper georganiseerd event. Aanwijzingen van de organisatie dienen te worden opgevolgd.


Toegang
Bezoekers dienen in bezit te zijn van een geldig entreebewijs. Bezoekers die niet beschikken over een geldig entreebewijs wordt geen toegang verleend. Gekochte entreebewijzen worden niet geretourneerd. Bij overtreding van onze huisregels vervalt de geldigheid van het entreebewijs. Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank of drugs wordt de toegang geweigerd.

Leeftijd
Bezoekers dienen minimaal 23 jaar of ouder te zijn. Bij twijfel wordt gecontroleerd op leeftijd aan de hand van ID Bewijs/Rijbewijs.


Parkeren
Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het juist parkeren van hun voertuig conform de ter plaatse geldende regels. De organisatie accepteert geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het fout parkeren door bezoekers.

 

Garderobe
Bezoekers dienen verplicht hun jas en andere eigendommen in te leveren bij de garderobe. Bij verlies van garderobenummer moet worden gewacht tot sluitingstijd om te zien welke jassen erover blijven.De organisatie is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken en/of beschadigen van eigendommen afgegeven bij de garderobe.

 

Kleding
Bezoekers dienen zich te houden aan de dresscode van het betreffende event. Deze wordt verkondigd op de website en social media kanalen van After Supper. Shorts, sportkleding, hoodies, sportclub-geaffilieerde kleding, T-shirts, Polo’s, Truien en kleding met opzichtige merknamen is niet toegestaan. De organisatie behoud zich het recht voor om bezoekers op basis van hun kleding de toegang tot het evenement te ontzeggen zonder restitutie van het entreebewijs.

 

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen dienen bij de organisatie te worden ingeleverd.


Gedrag
Het is niet toegestaan om de organisatie en andere bezoekers hinderlijk, agressief, discriminerend of intimiderend te bejegenen. Vernielingen, vandalisme en/of diefstal te plegen. Eventueel veroorzaakte schade wordt verhaald op de veroorzaker(s). Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen en geweld, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd. Het is niet toegestaan eigen drank mee naar binnen te nemen. De organisatie behoud zich het recht voor om bij constatering van deze gedragingen de dader per direct van het evenement te verwijderen zonder restitutie van het entreebewijs.

 

Veiligheid
Om veiligheidsredenen kunnen bezoekers worden gefouilleerd. Bezoekers dienen hieraan hun medewerking te verlenen en aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Wapens, messen en drugs zijn verboden. Bij constatering hiervan wordt de politie altijd gewaarschuwd. Het is niet toegestaan om glaswerk mee naar buiten te nemen.

 

Geluid
Bij After Supper kan de bezoeker worden blootgesteld aan geluidsniveaus boven de 80 dBA. Bescherming van het gehoor valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker.


Drugs
Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Bij constatering is verwijdering tot gevolg. Er geldt zero tolerance beleid.


Promotie
Het is niet toegestaan zonder toestemming promotionele activiteiten te verrichten op het event.


Klachten
Klachten van welke aard dan ook dienen te worden gemeld bij de organisatie.

Deze kunnen worden gestuurd aan: info@aftersupper.nl

bottom of page